ที่นั่งที่ชำระเงินล่วงหน้า

ที่นั่งที่ชำระเงินล่วงหน้า

คุณสามารถซื้อที่นั่งที่ต้องการล่วงหน้าได้ หรือคุณอาจเลือกซื้อตั๋วโดยสารแบบ Flex Go ซึ่งมาพร้อมกับที่นั่งมาตรฐานหรือที่นั่งแถวหน้าฟรี คุณสามารถทำรายการซื้อเมื่อจองตั๋วโดยสาร หรือคุณสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านบริการ “จัดการการจอง” ได้ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้ของเที่ยวบินของคุณ

 

ประเภทที่นั่งที่นั่งที่มีที่วางขากว้างพิเศษที่นั่งแถวหน้าที่นั่งมาตรฐาน
แถวแถวที่ 1 (A, B, C  )
และแถวที่ 2 (D, E, F)

แถวที่ 15  - 16
(ทางออกฉุกเฉิน)

 

แถวที่ 2 (A, B, C) - แถวที่ 6

 

แถวที่ 7-14
แถวที่ 17-32
(ที่นั่งริมหน้าต่าง)
แถวที่ 7-14
แถวที่ 17-32
(ที่นั่งริมทางเดิน)


แถวที่ 7-14
แถวที่ 17-32
(ที่นั่งช่วงกลาง)


 เว็บไซต์
(HKD)
ศูนย์
บริการ
(HKD)
เว็บไซต์
(HKD)
ศูนย์
บริการ
(HKD)
เว็บไซต์
(HKD)
ศูนย์
บริการ
(HKD)
เว็บไซต์
(HKD)
ศูนย์
บริการ
(HKD)
เว็บไซต์
(HKD)
ศูนย์
บริการ
(HKD)
เว็บไซต์
(HKD)
ศูนย์
บริการ
(HKD)
ประเภทค่าโดยสารFlex Go180260180260ฟรีฟรีฟรีฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
Value Go180260180260100150609055854070
Go Go180260180260100150609055854070

 

แผนผังที่นั่งของเที่ยวบินที่คุณจองจะแสดงที่นั่งว่างทั้งหมด

  •  มอบสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งฟรีหนึ่งครั้ง (ที่นั่งมาตรฐานหรือที่นั่งแถวหน้า) สำหรับผู้ที่ถือตั๋วโดยสาร Flex-Go  ผู้ที่ถือตั๋วโดยสาร Go Go และ Value Go สามารถซื้อที่นั่งที่ต้องการล่วงหน้าได้ทางที่นั่งที่ชำระเงินล่วงหน้า
  • ที่นั่งที่ชําระเงินล่วงหน้าสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินเดิมเท่านั้น ค่าธรรมเนียมของที่นั่งที่ชําระเงินล่วงหน้าไม่สามารถขอเงินคืนได้ หากคุณจองเที่ยวบินใหม่ เราจะไม่สามารถโอนที่นั่งที่ชําระเงินล่วงหน้าไปยังเที่ยวบินใหม่ได้
  • ผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษและเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งบนที่นั่งแถวทางออกตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย
  • สายการบินเกรทเตอร์เบย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่นั่งของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่งของคุณ เราจะจัดที่นั่งอื่นในประเภทเดียวกันหรือสูงกว่าให้ เราจะคืนเงินสําหรับที่นั่งที่ชำระเงินล่วงหน้าให้กับคุณ หากเราไม่สามารถย้ายที่นั่งของคุณไปยังตำแหน่งอื่นในประเภทเดียวกันได้

 

ที่นั่งพิเศษ

  • การซื้อที่นั่งพิเศษสำหรับความสะดวกสบายของลูกค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขนส่งหรือจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวหรือสัมภาระเพิ่มเติมที่ที่นั่งพิเศษ
  • โปรดทราบว่าในการซื้อที่นั่งพิเศษ คุณต้องจองเที่ยวบินผ่านทางศูนย์บริการของเรา   จําเป็นต้องเลือกที่นั่งล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมที่นั่งที่อยู่ติดกันสําหรับเที่ยวบินของคุณ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลือกที่นั่งล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากการจองของคุณ
  • โปรดทราบว่าที่นั่งแบบชําระเงินล่วงหน้าทั้งหมดไม่สามารถขอคืนเงินและไม่สามารถโอนให้บุคคลที่สามได้
  • หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการของเรา เพื่อขอความช่วยเหลือ