ที่นั่งที่ชำระเงินล่วงหน้า

คุณสามารถซื้อที่นั่งที่ต้องการล่วงหน้าได้ หรือคุณอาจเลือกซื้อตั๋วโดยสารแบบ Flex Go ซึ่งมาพร้อมกับที่นั่งมาตรฐานหรือที่นั่งแถวหน้าฟรี คุณสามารถทำรายการซื้อเมื่อจองตั๋วโดยสาร หรือคุณสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าผ่านบริการ “จัดการการจอง” ได้ไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้ของเที่ยวบินของคุณ

แผนผังที่นั่งก่อนวันที่ 3 ธันวาคม 2023
737-800

แผนผังที่นั่งตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2023
737-800