นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระทั่วไป

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตอาจรวมอยู่ในราคาตั๋วโดยสารแล้ว หรือคุณอาจต้องจ่ายเพิ่มเล็กน้อย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสารของแบรนด์

ประเภทค่าโดยสาร น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาต
Flex GO1 ชิ้น น้ำหนัก 20 กก.

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น + ของใช้ส่วนตัวชิ้นเล็ก 1 ชิ้น (เช่น กระเป๋าถือขนาดเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป หรือกระเป๋าเป้สะพายหลังขนาดเล็ก) โดยน้ําหนักรวมของกระเป๋าทั้งสองชิ้นจะต้องไม่เกิน 7 กก.

Value GO1 ชิ้น น้ำหนัก 20 กก.
GO GONIL

คุณสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตล่วงหน้าเมื่อได้คุณจองตั๋วโดยสารบนเว็บไซต์ของเรา หรือซื้อผ่านทางสัมภาระจ่ายล่วงหน้าได้ถึง 4 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
ผู้โดยสารแต่ละรายสามารถเช็คอินสัมภาระได้สูงสุด 2 ชิ้นต่อช่วงเที่ยวบิน

สัมภาระเช็คอิน

สัมภาระเช็คอินต้องมีขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 158 ซม./62 นิ้ว

กระเป๋าใบเดียวที่มีขนาดรวมระหว่าง 158 ซม./62 นิ้ว ถึง 203 ซม./80 นิ้ว จะถือว่าเป็น "สัมภาระเกินขนาด” ซึ่งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบิน

สัมภาระที่โหลดใต้เครื่องแต่ละชิ้นที่มีน้ำหนักเกิน 32 กก./70 ปอนด์ หรือมีขนาดความยาวรวมทั้งสิ้นเกิน 203 ซม./80 นิ้ว จะไม่ได้รับการยอมรับให้เช็คอินที่สนามบิน 

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สัมภาระน้ำหนักเกินและอัตราสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบิน

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารแต่ละรายสามารถมีสัมภาระพกพา 1 ชิ้นและสัมภาระส่วนตัวขนาดเล็ก 1 ชิ้นเป็นสัมภาระฟรี (เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าแล็ปท็อป กระเป๋าใส่กล้อง ฯลฯ) โดยน้ำหนักทั้งหมดของกระเป๋าทั้งสองชิ้นจะต้องไม่เกิน 7 กก./15 ปอนด์

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องต้องมีขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 115 ซม./45 นิ้ว รวมถึงที่จับและล้อ 

การซื้อของที่สนามบินทั้งหมดนับเป็นสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระพกพาใดๆ ที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่อนุญาตสูงสุดจะได้รับการปฏิเสธและต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินหรือที่ประตูขึ้นเครื่อง อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

สัมภาระพกพา 1 ชิ้น

ต้องพอดีกับช่องเก็บของเหนือศีรษะ มีขนาดโดยรวมไม่เกิน 115 ซม./45 นิ้ว และมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กก.

ของใช้ส่วนตัวขนาดเล็ก 1 ชิ้น

ต้องพอดีกับใต้ที่นั่งด้านหน้า เช่น กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่แล็ปท็อป กระเป๋าใส่กล้อง ฯลฯ

 

การซื้อของที่สนามบินทั้งหมดนับเป็นสัมภาระพกพา

น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตสําหรับทารก:

คุณสามารถนํา เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือรถเข็นเด็กติดตัวไปเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรี ทารกที่ชําระค่าโดยสารสําหรับที่นั่งของผู้ใหญ่จะมีสิทธิ์ได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของประเภทค่าโดยสารของแบรนด์ที่เลือก

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตและข้อจํากัด โปรดดูที่ นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระทั่วไปของเรา

ทารกที่ต้องใช้ที่นั่งทารกที่ต้องไม่ต้องใช้ที่นั่ง
ประเภทค่าโดยสาร  น้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาตน้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาตสัมภาระเช็คอิน        สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง
Flex GO1 ชิ้น น้ำหนัก 20 กก.

กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ชิ้น + ของใช้ส่วนตัวชิ้นเล็ก 1 ชิ้น (เช่น กระเป๋าถือขนาดเล็ก กระเป๋าแล็ปท็อป หรือกระเป๋าเป้สะพายหลังขนาดเล็ก) โดยน้ําหนักรวมของกระเป๋าทั้งสองชิ้นจะต้องไม่เกิน 7 กก.

NilNil
Value GO1 ชิ้น น้ำหนัก 20 กก.
GO GONIL

หากคุณนำสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ น้ำหนักเกิน หรือสัมภาระเพิ่มเติมที่ไม่รวมอยู่ในน้ำหนักสัมภาระที่ได้รับอนุญาตติดตัวไปด้วย เราจะถือว่าเป็นสัมภาระน้ำหนักเกินและคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบิน

โปรดอย่าลืมว่า สายการบินเกรทเตอร์เบย์จะรับเฉพาะเงินสดในสกุลเงินท้องถิ่นเท่านั้นที่สนามบินในกรุงเทพฯ และมะนิลา จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบเพิ่มเติม    

สัมภาระน้ำหนักเกิน:

 • "สัมภาระเพิ่มเติม"" ใด ๆ ที่เกิน 1 หรือ 2 ชิ้นต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (ผู้ใหญ่/เด็ก) ตาม "น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย" ที่รวมอยู่ในค่าโดยสารตามแบรนด์และน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตจากการสั่งซื้อล่วงหน้า 
 • สัมภาระที่ "มีน้ำหนักเกิน" ใด ๆ ที่เกินน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาต 
 • สัมภาระ "ขนาดใหญ่พิเศษ" ใด ๆ ที่มีขนาดเกินเกณฑ์ระหว่าง 158 ซม./62 นิ้ว ถึง 203 ซม./80 นิ้ว

อัตราค่าสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกเดินทาง

การเดินทางพิเศษกับเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์เท่านั้น จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินดังต่อไปนี้:

สัมภาระสัมภาระเกิน (คําอธิบาย)ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน 
อัตราต่อหน่วย
(ต่อส่วนของเที่ยวบิน)
ตัวอย่างของค่าธรรมเนียม
เช็คอินต่อ 1 ชิ้นที่เพิ่มเติม

HKD780
(ต่อชิ้น / สูงสุด 23 กก.)

 1. จุด A - สายการบินเกรทเตอร์เบย์ - จุด B มีสัมภาระเพิ่มเติม 1 ชิ้นจะมีค่าธรรมเนียม HKD780

 2. จุด A - สายการบินเกรทเตอร์เบย์ - จุด B - ต่อเครื่องของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ทันที - จุด C : สัมภาระที่มีน้ำหนักเกินใด ๆ จะถูกเรียกเก็บเงินตามช่วงของเที่ยวบินในราคา HKD780 x 2 ช่วงเที่ยวบิน ซึ่งเทียบเท่ากับ HKD1,560
น้ำหนักเกิน

HKD780
(ไม่เกิน 23 กก.)

ต่อสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ 1 ชิ้น

HKD240
(ต่อชิ้น)

พกพาขึ้นเครื่อง

ต่อ 1 ชิ้นที่เพิ่มเติม**

(ถูกสกัดที่ประตูขึ้นเครื่อง) 

HKD240
(ต่อชิ้น)

* ตัวเลข “23 กก.” จะถูกแปลงเป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในการคํานวณค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนักเกินที่เข้าข่าย “น้ำหนักเกิน” หากมี     

**ยกเว้นสัมภาระส่วนตัวขนาดเล็ก 1 ชิ้น ที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ฟรี (เช่น กระเป๋าถือขนาดเล็ก เสื้อคลุมกันหนาว อุปกรณ์อ่านหนังสือจำนวนเล็กน้อย กระเป๋าแล็ปท็อป กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เคลื่อนที่ ฯลฯ) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (ผู้ใหญ่ / เด็ก) 

หากการเดินทางมีการต่อเที่ยวบินกับเที่ยวบินของสายการบินอื่น จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินดังต่อไปนี้:

 1. หากคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ที่มีการต่อเที่ยวบินทันทีกับเที่ยวบินซึ่งดําเนินงานโดยสายการบินอื่น (ในทางกลับกัน) และทั้งสองเที่ยวบินออกบัตรโดยสารให้เป็นใบเดียวกัน จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินดังต่อไปนี้


  สัมภาระ

  สัมภาระเกิน (คําอธิบาย)

  ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน:

  1. การเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์จากต้นทางใด ๆ ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการต่อเที่ยวบินกับเที่ยวบินที่ดําเนินงานโดยสายการบินอื่น
  2. เดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเที่ยวบินของสายการบินอื่นที่มีการต่อเที่ยวบินทันทีกับเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินเกรทเตอร์เบย์ไปยังญี่ปุ่น เกาหลี

  ตัวอย่างค่าธรรมเนียม

  เช็คอิน


  ต่อ 1 ชิ้นที่เพิ่มเติม

  USD200
  ต่อชิ้น / ไม่เกิน 23 กก.

  จุด A - สายการบินเกรทเตอร์เบย์ - จุด B - ต่อเครื่องทันทีกับเที่ยวบินของสายการบินอื่น - จุด C จะมีค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติมใด ๆ USD200 ต่อชิ้น   


  น้ำหนักเกิน

  USD200
  (ไม่เกิน 23 กก.)

  ต่อสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ 1 ชิ้น

  USD60
  (ต่อชิ้น)

  พกพาขึ้นเครื่อง

  ต่อ 1 ชิ้นที่เพิ่มเติม**
  (ถูกสกัดที่ประตูขึ้นเครื่อง) 

  USD60
  (ต่อชิ้น)


  * ตัวเลข “23 กก.” จะถูกแปลงเป็นน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตในการคํานวณค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนักเกินที่เข้าข่าย “น้ำหนักเกิน” หากมี 
  **ยกเว้นสัมภาระส่วนตัวขนาดเล็ก 1 ชิ้น ที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ฟรี (เช่น กระเป๋าถือขนาดเล็ก เสื้อคลุมกันหนาว อุปกรณ์อ่านหนังสือจำนวนเล็กน้อย กระเป๋าแล็ปท็อป กระเป๋ากล้อง อุปกรณ์เคลื่อนที่ ฯลฯ) ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน (ผู้ใหญ่ / เด็ก) 


  สัมภาระ

  สัมภาระเกิน (คําอธิบาย)

  ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน:
  การเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์จากต้นทางใด ๆ ที่มีการต่อเที่ยวบินกับเที่ยวบินที่ดําเนินงานโดยสายการบินอื่นไปยังญี่ปุ่น เกาหลี

  เช็คอิน

  สัมภาระเพิ่มเติม

  โปรดดูที่นโยบายสัมภาระของสายการบินที่เกี่ยวข้อง

  น้ำหนักเกิน
  สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ
  พกพาขึ้นเครื่องสัมภาระเพิ่มเติม

  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินสําหรับการเดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ที่มีการต่อเที่ยวบินทันทีกับเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่นและการเดินทางของคุณเกิดขึ้นภายในพื้นที่ที่กําหนดซึ่งครอบคลุมประเทศญี่ปุ่น เกาหลี เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงบรูไน กัมพูชา จีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง กวม อินโดนีเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว เขตบริหารพิเศษมาเก๊า มาร์แชล มาเลเซีย ไมโครนีเซีย มองโกเลีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ รัสเซียตะวันออกของชนบท สิงคโปร์ ไต้หวัน ประเทศไทย อุซเบกิสถานและเวียดนาม ) จะมีการคิดค่าธรรมเนียมข้างต้นและเรียกเก็บที่สนามบิน

 2. หากประเด็นที่ 1 ข้างต้นไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ สามารถดูข้อมูลได้ที่ด้านล่าง
  หากคุณเดินทางด้วยเที่ยวบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ที่มีการต่อเที่ยวบินทันทีกับเที่ยวบินที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่นไปยังพื้นที่ด้านล่าง และทั้งสองเที่ยวบินจะออกบัตรโดยสารให้เพียงใบเดียว:
  1. แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริกา (รวมถึงอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง อเมริกา แคริบเบียน อเมริกาใต้)
  2. แปซิฟิกตะวันตกเฉียงใต้
  3. อนุทวีปเอเชียใต้

สัมภาระ

สัมภาระเกิน(คําอธิบาย)

ค่าธรรมเนียมสัมภาระเกิน

เช็คอิน

สัมภาระเพิ่มเติม

โปรดดูที่นโยบายสัมภาระของสายการบินที่เกี่ยวข้อง

น้ำหนักเกิน
สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ
พกพาขึ้นเครื่องสัมภาระเพิ่มเติม

ไม่อนุญาตให้นําสัมภาระที่มีวัตถุอันตรายขึ้นเครื่อง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารของเรา โปรดดูที่ วัตถุอันตราย - กรมการบินพลเรือนฮ่องกง สําหรับรายละเอียดกฎเกณฑ์และข้อกําหนด


ตัวอย่างของวัตถุอันตรายที่ห้ามเช็คอินและห้ามนําติดตัวขึ้นเครื่อง: 

วัตถุระเบิด

ดอกไม้ไฟ พลุ กระสุน ระเบิด

ก๊าซความดัน

กระบอกสูบอะควาเลน กระบอกสูบก๊าซ (เตาตั้งแคมป์) ละอองลอยที่มีสารเต็มจำนวนหรือมีอยู่บางส่วน

ก๊าซ ของเหลว และของแข็งที่ไวไฟ

ก๊าซโพรเพน/บิวเทน น้ำมันไฟแช็ก ไม้ขีดไฟที่ไม่ปลอดภัย สีทาบ้าน ทินเนอร์ ไฟแช็ก

วัสดุออกซิไดซ์

ผงฟอกขาว

สารพิษ

ยาพิษ สารกําจัดวัชพืช

 วัสดุระคายเคือง

อุปกรณ์แก๊สน้ำตา

วัสดุกัมมันตรังสี

ตัวอย่างทางการแพทย์หรือการวิจัยที่มีสารกัมมันตภาพรังสี

สารกัดกร่อน

กรด ด่าง แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดเซลล์เปียก โซดากัดกร่อน

วัสดุที่มีแม่เหล็ก

แมกเนตรอน เครื่องมือที่มีแม่เหล็ก

สารติดเชื้อ

วัสดุที่มีไวรัสชนิดเป็นอยู่ เช่น วัคซีน

เครื่องกระสุน ปืน และอาวุธ

มีดทุกความยาวและรูปแบบ ของมีคม อาวุธปืนทุกประเภท และกระสุนปืน

สิ่งของอันตรายอื่น ๆ

ปรอท เครื่องมือที่มีสารปรอท

ยาอันตราย

เพื่อดําเนินการตามแผนของรัฐบาล HKSAR ในการระบุว่า CBD เป็นยาอันตรายภายใต้กฤษฎีกายาอันตราย (Dangerous Drugs Ordinance, DDDO) คําสั่งแก้ไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้รับการบัญญัติขึ้นที่สภานิติบัญญัติเพื่อการตรวจสอบเชิงลบ ภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย กฎหมายย่อยที่ควบคุม CBD ในฐานะยาอันตรายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023

ภายใต้กระบวนการทางกฎหมาย CBD จะกลายเป็นยาอันตรายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2023 ภายใต้ DDO การค้ามนุษย์ (รวมถึงการนําเข้าและส่งออก) และการผลิตสารที่ขัดต่อกฎหมายจะมีบทลงโทษสูงสุดคือการจําคุกตลอดชีวิตและปรับ 5 ล้านดอลลาร์ การครอบครองและการบริโภคสารที่ขัดต่อ DDO จะมีบทลงโทษสูงสุดคือการจําคุกเจ็ดปีและปรับ 1 ล้านดอลลาร์ หรือคลิกที่นี่สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 • สิ่งของต้องห้ามบางอย่างอาจนำขึ้นเครื่องได้หากเป็นไปตามข้อกําหนดของเรา โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 • คุณสามารถพกพาบุหรี่ไฟฟ้าในลักษณะของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องหรือพกพาติดตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องหลีกเลี่ยงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ใส่บุหรี่ไฟฟ้าไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบินของคุณ โปรดทราบว่าบางประเทศได้กําหนดข้อบังคับเพื่อห้ามผู้โดยสารนําเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศปลายทางของคุณสําหรับรายละเอียดระเบียบข้อบังคับ สําหรับฮ่องกง โปรดคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
 • นอกจากนี้ คุณควรปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ "อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน" "อาวุธต้องห้าม" และ "วัตถุต้องห้าม" ภายในอาณาเขตของฮ่องกง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการครอบครองสิ่งของ เช่น เครื่องช็อตไฟฟ้า สเปรย์แก๊สน้ำตา สนับมือ กระบองแบบยืดได้ ฯลฯ ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับทั้งผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องและผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศ โปรดไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานตํารวจฮ่องกงสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม  

โปรดทราบว่าสายการบินเกรทเตอร์เบย์จะไม่รับผิดและรับผิดชอบต่อสิ่งของใด ๆ ก็ตามที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบินยึดจากผู้โดยสาร อย่างไรก็ตาม เราอาจช่วยจัดเก็บสิ่งของไว้ให้ไม่เกิน 7 วันเพื่อให้คุณมารับได้ หากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งคืนมาให้เรา มิฉะนั้น สิ่งของที่ยึดจะถูกกําจัด

หากคุณต้องการเดินทางพร้อมกับของเหลว สเปรย์ เจล หรือผง โปรดทราบว่าข้อจํากัดเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ เจล และผง จะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลท้องถิ่น เราขอแนะนําให้คุณตรวจสอบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของประเทศต้นทางและปลายทาง

สําหรับผู้โดยสารที่ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติฮ่องกง โปรดทราบว่าการควบคุมความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจลในสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง จะมีผลบังคับใช้ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ หรือคลิกที่นี่สําหรับรายละเอียด 

 • ของเหลว สเปรย์ และเจลทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในสัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องจัดเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่มีขนาดไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น ภาชนะบรรจุที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มล. จะไม่ได้รับการยอมรับ แม้ว่าจะมีปริมาณบรรจุที่ไม่เต็ม
 • ภาชนะบรรจุต้องวางรวมกันในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกซ้ำได้และมีปริมาตรสูงสุด 1 ลิตร ซึ่งต้องปิดได้สนิท
 • อนุญาตให้ถุงพลาสติกแบบปิดผนึกซ้ำได้เพียงหนึ่งถุงต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านเท่านั้น
 • ต้องแยกถุงพลาสติกจากสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องอื่น ๆ เพื่อการตรวจสอบที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัย
 • อาจมีข้อยกเว้นสําหรับยา นม/อาหารสําหรับทารก และสําหรับผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษเกี่ยวกับอาหาร ทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบยืนยัน

ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ระหว่าง 24% - 70% ขึ้นเครื่องได้:

 • ปริมาณแอลกอฮอล์ทั้งหมดต่อผู้โดยสารหนึ่งท่านต้องไม่เกิน 5 ลิตร* และ
 • ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ของร้านค้าปลีก

สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า 24% จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจํากัดข้างต้น

*หากคุณนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องโดยเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง จะมีการบังคับใช้ข้อจํากัดเกี่ยวกับการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจล 

โปรดทราบว่าข้อจํากัดเกี่ยวกับการขนส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอิน จะเป็นไปตามข้อบังคับของศุลกากรในท้องถิ่น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขอแนะนําให้คุณตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศปลายทางของคุณ

 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กําลังดําเนินอยู่ คุณอาจต้องการนําน้ำยาฆ่าเชื้อและผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขึ้นเครื่องด้วย หากคุณต้องนำสิ่งของดังกล่าวขึ้นเครื่อง โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้:

น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

 • สัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่อง
  คุณสามารถนําน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ติดตัวขึ้นเครื่องได้ โดยความจุของภาชนะบรรจุแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 100 มล. ควรบรรจุสิ่งของไว้ในถุงพลาสติกใสที่ปิดผนึกซ้ำได้ โดยมีความจุสูงสุด 1 ลิตร/1 กก. พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับในการขนส่งของเหลว สเปรย์ และเจลในสัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่อง

 • สัมภาระเช็คอิน
  ปริมาณสุทธิรวมของภาชนะบรรจุแต่ละใบต้องไม่เกิน 0.5 ลิตร/0.5 กก. ในขณะที่ปริมาณสุทธิรวมของภาชนะบรรจุทั้งหมดต่อคนไม่ควรเกิน 2 ลิตร/2 กก.

 

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มีของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

ไม่อนุญาตให้นําผลิตภัณฑ์ที่มีสารกัดกร่อน เช่น คลอรีนไดออกไซด์ และโซเดียมคลอไรต์ ขึ้นเครื่องบินหรือเช็คอิน

 

สัมภาระพิเศษ - อุปกรณ์กีฬา

อุปกรณ์กีฬา เช่น จักรยาน อุปกรณ์ดําน้ำ อุปกรณ์กอล์ฟ สกี สโนว์บอร์ด และเบ็ดตกปลา สามารถนําขึ้นเครื่องในลักษณะของสัมภาระติดตัว สัมภาระเช็คอิน หรือสัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ โดยจะขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรงของอุปกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหาย คุณต้องบรรจุอุปกรณ์กีฬาทั้งหมดในกล่องหรือกระเป๋าป้องกัน

อัตราค่าสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบินจะมีผลบังคับใช้หากอุปกรณ์กีฬาของคุณมีขนาดและน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง โปรดคลิกที่นี่สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สําหรับอุปกรณ์กีฬาที่มีขนาดและน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานของสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง:

 • อุปกรณ์ของคุณจะถือว่าเป็นสัมภาระน้ำหนักเกินและการยอมรับให้นำขึ้นเที่ยวบินได้นั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการบรรทุกสัมภาระของเที่ยวบินของคุณ
 • โปรดทราบว่าการคำนวณขนาดโดยรวมของอุปกรณ์กีฬา จะคิดรวมกล่องภายนอกที่ใช้ปกป้องด้วยเช่นกัน

ขนาดโดยรวมของอุปกรณ์กีฬา

ข้อกำหนด

เกิน 158 ซม./62 นิ้ว – ไม่เกิน 203 ซม./80 นิ้ว

จะถือว่าเป็นสัมภาระน้ำหนักเกินและจะใช้อัตราค่าสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบิน

เกิน 203 ซม./80 นิ้ว – ไม่เกิน 277 ซม./109 นิ้ว

ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ จะใช้อัตราค่าสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบิน

> 277 ซม./109 นิ้ว

ไม่อนุญาตให้เดินทางไปกับเที่ยวบิน

ข้อกําหนดเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้กับอุปกรณ์กีฬาบางประเภท:

ประเภทของอุปกรณ์กีฬา

ข้อกำหนด

วัตถุสูบลม (เช่น ลูกบอลสูบลม)

อนุญาตให้นําขึ้นเครื่องหรือเช็คอินได้เมื่อวัตถุนั้นสามารถปล่อยลมออกได้ทั้งหมดก่อนขึ้นเครื่องหรือเมื่อเช็คอิน

จักรยาน

ต้องไม่ใช้มอเตอร์และจะต้องปล่อยลมยาง

อุปกรณ์ดำน้ำ

ถังแก๊สต้องว่างเปล่า

 

สัมภาระพิเศษ - อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่

สําหรับผู้โดยสารทุพพลภาพที่ต้องใช้บริการเก้าอี้รถเข็นหรือเดินทางด้วยอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ของตนเอง โปรดติดต่อศูนย์บริการของเราอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน หากคุณเดินทางพร้อมกับเก้าอี้รถเข็นที่ใช้แบตเตอรี่ โปรดแจ้งศูนย์บริการของเราเกี่ยวกับประเภทของเก้าอี้รถเข็นที่ใช้แบตเตอรี่และแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง คุณจะต้องนําสิ่งต่อไปนี้ติดตัวไปที่สนามบินเมื่อออกเดินทาง:

 • คู่มือผู้ใช้ (ข้อมูลจําเพาะ) สําหรับเก้าอี้รถเข็นและแบตเตอรี่
 • เครื่องมือที่คุณอาจต้องใช้เพื่อถอดประกอบและประกอบเก้าอี้รถเข็นของคุณใหม่
 • สําหรับเก้าอี้รถเข็นที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่พิสูจน์ว่าแบตเตอรี่เป็นไปตามข้อกําหนดการทดสอบขององค์การสหประชาชาติ (UN) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ส่วนที่ 3 มาตราที่ 38.3

โปรดทราบว่าเก้าอี้รถเข็นธรรมดาและเก้าอี้รถเข็นที่ใช้แบตเตอรี่และไม่สามารถพับเก็บได้ทุกคัน จะต้องโหลดเป็นสัมภาระเช็คอินเท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย) คุณสามารถใช้เก้าอี้รถเข็นของคุณเองเพื่อเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่องขาออกและประตูเครื่องบิน หากเป็นไปได้ภายใต้ข้อจำกัดด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามบิน

 

สําหรับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า โปรดปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้:

แบตเตอรี่แบบเปียก แบตเตอรี่นิกเกิล-เมทัลไฮไดรด์ หรือแบตเตอรี่แบบแห้ง:

ต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (เช่น โดยการปิดขั้วที่โผล่ออกมา) และการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ

แบตเตอรี่เปียกที่ไม่หกเลอะเทอะ แบตเตอรี่ชนิดเซลล์แห้ง หรือแบตเตอรี่ชนิดเจล

 • ต้องใช้มาตรการเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (เช่น โดยการปิดขั้วที่โผล่ออกมา) และการเปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ
 • แบตเตอรี่ต้องไม่มีของเหลวที่ไหลไปมาได้อิสระหรือไม่ซึมซับ
 • สามารถพกพาแบตเตอรี่สํารองได้ไม่เกินหนึ่งก้อนต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

 แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน:

 • หากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ไม่มีการปกป้องแบตเตอรี่อย่างเพียงพอ:
  • ต้องถอดแบตเตอรี่ออกตามคําแนะนําของผู้ผลิต
  • แบตเตอรี่ต้องมีกำลังไฟไม่เกิน 300 Wh
  • ต้องป้องกันขั้วแบตเตอรี่จากการลัดวงจร (เช่น การหุ้มฉนวนหรือใช้เทปพันทับขั้วที่โผล่ออกมา)
  • แบตเตอรี่ที่ถอดออกแล้วต้องได้รับการปกป้องจากความเสียหาย (เช่น ใส่แบตเตอรี่แต่ละก้อนไว้ในซองป้องกัน) และต้องพกพาไว้ในห้องโดยสาร
 • คุณสามารถนำแบตเตอรี่สํารองสูงสุดหนึ่งก้อนที่มีกำลังไฟไม่เกิน 300 Wh หรือแบตเตอรี่สํารองสองก้อนที่มีกำลังไฟแต่ละก้อนไม่เกิน 160 Wh ขึ้นเครื่องได้ ต้องพกพาแบตเตอรี่สํารองติดตัวไปในห้องโดยสาร

เก้าอี้รถเข็นหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนที่ที่ใช้แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของวัตถุอันตรายของ IATA DGR แบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดการทดสอบขององค์การสหประชาชาติ (UN) ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบและเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ ส่วนที่ 3 มาตราที่ 38.3 

 

สัมภาระพิเศษ - กระเป๋าอัจฉริยะ

โปรดทราบว่ากระเป๋าอัจฉริยะใด ๆ ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมที่ไม่สามารถถอดออกได้ จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องหรือโหลดขึ้นเครื่องในเที่ยวบินของคุณ

สําหรับกระเป๋าอัจฉริยะที่มีแบตเตอรี่ลิเทียมแบบถอดได้ ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี้:

 • ต้องถอดแบตเตอรี่ลิเทียมของกระเป๋าอัจฉริยะออกและต้องพกพาขึ้นเครื่อง สามารถเช็คอินหรือนำกระเป๋าอัจฉริยะพกติดตัวขึ้นเครื่องได้ โดยจะขึ้นอยู่กับสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องและน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่อนุญาต
 • การยอมรับให้พกพาแบตเตอรี่ลิเทียมขึ้นไปในห้องโดยสาร จะเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยที่บังคับใช้สําหรับการขนส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเทียม พาวเวอร์แบงก์ หรือแบตเตอรี่ลิเทีมยมสํารองดังต่อไปนี้:

 

เซลล์และแบตเตอรี่โลหะลิเทียมหรือลิเทียมไอออนสํารองสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

แบตเตอรี่แต่ละก้อนต้องไม่เกิน:

 • สําหรับแบตเตอรี่ลิเทียมโลหะ: ปริมาณลิเทียม 2 กรัม
 • สําหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน: ค่าวัตต์ชั่วโมงที่ 100 Wh

แบตเตอรี่จะต้องได้รับการปกป้องจากการลัดวงจร คุณต้องใส่แบตเตอรี่ลงในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของร้านค้าปลีก พันเทปทับขั้วที่โผล่ออกมา หรือบรรจุแบตเตอรี่แต่ละก้อนไว้ในถุงพลาสติกหรือซองป้องกันแยกต่างหาก

 

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสํารองที่มีค่าวัตต์-ชั่วโมงอยู่ระหว่าง 100-160 Wh สําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

 • สามารถพกพาแบตเตอรี่สํารองที่มีการป้องกันแยกต่างหากได้ไม่เกินสองก้อนต่อคน
 • แบตเตอรี่จะต้องได้รับการปกป้องจากการลัดวงจรแยกแต่ละก้อน คุณต้องใส่แบตเตอรี่ลงในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของร้านค้าปลีก พันเทปทับขั้วที่โผล่ออกมา หรือบรรจุแบตเตอรี่แต่ละก้อนไว้ในถุงพลาสติกหรือซองป้องกันแยกต่างหาก

 

แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสํารองที่ค่าวัตต์ต่อชั่วโมงเกิน 160 Wh

ห้ามขนส่งบนเที่ยวบินของเรา

 

สัมภาระพิเศษ - เครื่องดนตรี

หากคุณเดินทางพร้อมกับเครื่องดนตรี โปรดปฏิบัติตามข้อกําหนดเหล่านี้:

 • สัมภาระเช็คอิน: มีข้อจํากัดเรื่องน้ำหนักและขนาดสําหรับสัมภาระที่โหลดใต้เครื่อง
 • สัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่อง: มีข้อจํากัดเรื่องน้ำหนักและขนาดสําหรับสัมภาระที่นําติดตัวขึ้นเครื่อง

หากคุณต้องการพกพาเครื่องดนตรีของคุณในลักษณะของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง คุณต้องใส่ไว้ในกล่องป้องกันที่สามารถจัดเก็บได้อย่างเหมาะสมบนช่องเก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า

หากเครื่องดนตรีของคุณมีน้ำหนักและขนาดเกินกว่าที่กําหนด กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน คุณต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับประเภท ขนาด และน้ำหนักของเครื่องดนตรีของคุณ โปรดทราบว่าการคำนวณขนาดโดยรวมของเครื่องดนตรี จะคิดรวมกล่องภายนอกที่ใช้ปกป้องด้วยเช่นกัน

เครื่องดนตรีของคุณจะถือว่าเป็นสัมภาระน้ำหนักเกินและคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราสัมภาระน้ำหนักเกินของสนามบิน โปรดคลิกที่นี่สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ไม่อนุญาตให้พกพาแบตเตอรี่สํารองประเภทใดก็ตาม เช่น พาวเวอร์แบงก์แบบพกพา พาวเวอร์แบงก์รวม หรือแบตเตอรี่ลิเทียมไว้ในกระเป๋าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องบิน ห้ามใช้ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมขนาดเล็ก เช่น ล้อเลื่อน โซโลวีลเฮล โฮเวอร์บอร์ด และเซกเวย์เป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อง โปรดคลิก ที่นี่ สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม


หากต้องเดินทางพร้อมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (PED) / อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์แบบพกพา (PMED) ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียมสํารอง โปรดทราบว่าข้อจํากัดและข้อกําหนดด้านล่างจะมีผลบังคับใช้กับสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอินของคุณ

ข้อจํากัดและข้อมูลจําเพาะ

ปริมาณ

สัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่อง

สัมภาระเช็คอิน

≤ 100 วัตต์-ชั่วโมง [Wh]

หรือ

ปริมาณลิเทียม 2 กรัม 

ในอุปกรณ์ (PED หรือ PMED)

 

สูงสุด 15 ชิ้น / ผู้โดยสาร

แบตเตอรี่สํารอง

 

สูงสุด 20 ชิ้น / ผู้โดยสาร

 

ต้องห้าม

>100 วัตต์-ชั่วโมง [Wh]

ไปยัง

≤ 160 วัตต์-ชั่วโมง [Wh]

ในอุปกรณ์ (PED หรือ PMED)

 

*จําเป็นต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากสายการบิน

แบตเตอรี่สํารอง

 

สูงสุด 2 ชิ้น / ผู้โดยสาร

 

ต้องห้าม

> 160 วัตต์-ชั่วโมง [Wh]

ในอุปกรณ์ (PED หรือ PMED)

 

ต้องห้าม

แบตเตอรี่สํารอง

> 2 ก. ถึง ≤ 8 ก.

สําหรับ PMED เท่านั้น

ในอุปกรณ์

 

*จําเป็นต้องขออนุมัติล่วงหน้าจากสายการบิน

แบตเตอรี่สํารอง

 

สูงสุด 2 ชิ้น / คน

 

ต้องห้าม

*วัตต์-ชั่วโมง [Wh] = แอมป์-ชั่วโมง x แรงดันไฟฟ้า [V]

 

แนวทางสําหรับการบรรจุแบตเตอรี่

แบตเตอรี่สํารองอาจทําให้เกิดอันตรายหรือไฟไหม้ได้หากบรรจุไม่ถูกต้อง ต้องปกป้องขั้วของแบตเตอรี่สํารองเพื่อป้องกันการลัดวงจร โปรดใช้บรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของร้านค้าปลีกของแบตเตอรี่ ปิดขั้วด้วยเทป หรือบรรจุแบตเตอรี่ลงในถุงพลาสติกหรือซองป้องกัน

 

สัมภาระที่ล่าช้า

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากพบว่าสัมภาระเช็คอินของคุณยังมาไม่ถึงบนสายพานลำเลียงกระเป๋า โปรดติดต่อเคาน์เตอร์บริการสัมภาระของเราที่โถงผู้โดยสารขาเข้า ก่อนที่จะถึงการตรวจตราภาษีศุลกากร เพื่อขอความช่วยเหลือทันที เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะช่วยคุณบันทึกรายงานเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตามและจัดส่งเมื่อพบกระเป๋าที่ล่าช้าของคุณ คุณจะได้รับหมายเลขอ้างอิงรายงานเพื่อใช้อ้างอิงและติดตามในอนาคต

 

สัมภาระที่เสียหาย

โปรดตรวจสอบว่าสัมภาระที่โหลดขึ้นเครื่องของคุณอยู่ในสภาพดีก่อนที่จะออกจากสายพานลําเลียงสัมภาระเพื่อผ่านพิธีการทางศุลกากร หากสังเกตพบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระของคุณ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ให้บริการสัมภาระของเราที่โถงผู้โดยสารขาเข้า ก่อนที่จะถึงการตรวจตราภาษีศุลกากร เพื่อขอความช่วยเหลือทันที นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราจะแจ้งหมายเลขกรณีให้คุณทราบเพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

 

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อสํานักงานบริการสัมภาระในท้องถิ่น 

โปรดดูที่ “ข้อจำกัดการขนส่งทั่วไปสำหรับการขนส่งผู้โดยสารและสัมภาระ” ของสายการบิน สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความรับผิดต่อสัมภาระ