การล่าช้าของเที่ยวบินและการยกเลิก

 

ในระหว่างที่เที่ยวบินต้องหยุดชะงัก เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลดผลกระทบต่อการเดินทางของคุณให้มีน้อยที่สุด

เราจะแจ้งแนวทางการออกตั๋วโดยสารพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เพื่อแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงการจองหรือขอเงินค่าตั๋วโดยสารคืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบิน

 

หากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกโดยเรา คุณสามารถทำรายการจองใหม่หรือยกเลิกการจองของคุณได้

หากคุณไม่ประสงค์จะเดินทางอีกต่อไป กรุณายื่นเรื่องขอเงินคืนตามกระบวนการดังนี้:

  • หากคุณซื้อตั๋วโดยสารจากเว็บไซต์ของเราโดยตรง โปรดไปที่ จัดการการจอง เราจะคืนเงินค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีที่เกี่ยวข้อง และบริการแบบสั่งซื้อล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารของคุณ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่คุณใช้ในครั้งแรก
  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเพื่อขอเงินคืน

การยื่นขอเอกสารรับรองเที่ยวบินสามารถจัดเตรียมให้ได้สำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินเกรทเตอร์เบย์เท่านั้นเพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณได้เดินทางกับเรา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ด้านการประกันภัยเมื่อประสบเหตุที่เที่ยวบินหยุดชะงักเท่านั้น

เอกสารรับรองเที่ยวบิน จะออกให้ได้ภายในระยะเวลา 180 วันหลังจากวันที่เดินทางถึงจุดหมายของเที่ยวบิน       แบบฟอร์มการยื่นขอใบรับรองเที่ยวบิน

เที่ยวบินอาจจะเกิดความล่าช้า ถูกยกเลิก หรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวย ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ดังกล่าว คุณสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้จากข้อมูลสถานะเที่ยวบินที่สนามบินในท้องถิ่น นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ การแจ้งเตือนการเดินทางและคําแนะนํา&ได้ที่เว็บไซต์นี้