ประกาศเกี่ยวกับประตูขาออกและขาเข้า

โปรดทราบว่าประตู 201-230 จะถูกกำหนดให้เป็นประตูขาเข้าและขาออกตามกำหนดเวลาในอาคารผู้โดยสาร 1 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2023 (วันอังคาร) และอาจจะมีการกำหนดให้กับประตูที่เหลือในลักษณะเดียวกันในอาคารผู้โดยสาร 1  โปรดเผื่อเวลาอย่างเพียงพอ โดยควรเผื่อไว้อย่างน้อย 30 นาทีในการไปถึงประตูขึ้นเครื่อง* ก่อนออกเดินทาง เพื่อให้กระบวนการขึ้นเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดของเที่ยวบินของตนเองได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ที่ระบบแสดงข้อมูลเที่ยวบิน หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่เคาน์เตอร์เช็คอิน 

* ประตูขึ้นเครื่องจะปิดก่อนเวลาออกเดินทาง 15 นาที

วิธีการเดินทางไปยังประตูขึ้นเครื่อง

ตามเวลาทําการ* ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 01:00 น. (ตามเวลา HKT) คุณสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Automated People Mover, APM) เพื่อไปที่ประตูขึ้นเครื่องได้

ในกรณีที่อยู่นอกเวลาทำการของรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสาร คุณสามารถใช้บริการรถชัทเทิลบัสเพื่อไปยังประตูขึ้นเครื่อง

*เวลาเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (APM) อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการสําหรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดก่อนออกเดินทาง เวลาเดินทางโดยประมาณเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น