สิทธิของผู้โดยสาร

สิทธิของผู้โดยสารและระเบียบข้อบังคับ

เราปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิของผู้โดยสารและระเบียบข้อบังคับ โปรดดูที่ข้อจำกัดการขนส่ง (ผู้โดยสาร)