ห้องสื่อ

    For media enquiries, please email us at media@greaterbay-airlines.com.

ข่าวสารล่าสุดของเรา
Sort by
Press Statement from Greater Bay Airlines
07/01/2024
แถลงการณ์สำหรับสื่อ
Greater Bay Airlines welcomes the labour importation scheme
13/06/2023
แถลงการณ์สำหรับสื่อ
27/06/2022
ข่าวประชาสัมพันธ์
B737-800
16/03/2022
ข่าวประชาสัมพันธ์
โหลดเพิ่มเติม