ตัวเลือกค่าโดยสาร

ประเภทค่าโดยสารของแบรนด์

เลือกอัตราค่าโดยสารที่เหมาะกับความต้องการด้านการเดินทางของคุณ เรามีข้อเสนอตัวเลือกค่าโดยสารที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถเลือกบริการเพื่อความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และความคุ้มค่าที่มากขึ้น ทุกครั้งที่คุณบินกับเรา
 

ยอดนิยม
Go GoValue GoFlex Go
ขนาดรวมสูงสุด 115 ซม. / 45 นิ้ว)
7 กก. (1 ชิ้น)7 กก. (1 ชิ้น)7 กก. (1 ชิ้น)
ขนาดรวมสูงสุด 158 ซม. / 62 นิ้ว)
ไม่มี20 กก. / 1 ชิ้น20 กก. / 1 ชิ้น
สำรองที่นั่งฟรี 1 ครั้ง (ที่นั่งมาตรฐานกลาง)สำรองที่นั่งฟรี 1 ครั้ง (ที่นั่งมาตรฐานกลาง)การสํารองที่นั่งฟรีหนึ่งครั้ง
(ที่นั่งแถวหน้า / ที่นั่งปกติ)
ไม่อนุญาตHKD 600ไม่จํากัด
KRW 60,000
ต่อส่วนเที่ยวบินของการเดินทางที่ออกจากสนามบินนานาชาติอินชอนโซล)
ต่อส่วนของเที่ยวบิน
KRW 30,000
ต่อส่วนเที่ยวบินของการเดินทางที่ออกจากสนามบินนานาชาติอินชอนโซล)
ต่อส่วนของเที่ยวบิน
ไม่จํากัด
ต่อส่วนเที่ยวบินของการเดินทางที่ออกจากสนามบินนานาชาติอินชอนโซล)กฎค่าโดยสาร

การจองใหม่และการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

 • ค่าโดยสาร ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จะถูกเรียกเก็บต่อผู้โดยสารแต่ละคน ต่อส่วนของเที่ยวบิน
 • ค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในปัจจุบันของเรา และเราอาจจะไม่สามารถรับประกันราคาได้จนกว่าการชําระเงินจะเสร็จสมบูรณ์
 • ค่าโดยสาร ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทาง
 • เมื่อกําหนดการเดินทางใหม่ส่งผลให้ค่าโดยสารสูงขึ้น จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารและภาษีด้วยเช่นกัน & หากกําหนดการเดินทางใหม่ของคุณส่งผลให้ค่าโดยสารต่ำลง จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง
 • ต้องทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน/วันที่/เวลาเดิมที่ออกตั๋วโดยสาร มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการไม่มาแสดงตัว
 • ไม่อนุญาตให้ซื้อตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทางกลับ ต้องทําการจองสําหรับทุกช่วงของการบิน
 • ในกรณีที่ไม่มาแสดงตัว จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจองใหม่ รวมถึงส่วนต่างของค่าโดยสารและภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการยกเลิก &

สําหรับตั๋วโดยสารที่มีต้นทางมาจากทุกประเทศ/พื้นที่ 

 • ตั๋วโดยสารจะใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินและวันที่ที่จองไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • ตั๋วโดยสารจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ จะไม่มีการคืนเงินสําหรับค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ใช้ ภาษีที่ไม่ได้ใช้ที่เก็บจากค่าตั๋วโดยสารจะสามารถขอเงินคืนได้

สําหรับตั๋วโดยสารที่ออกเดินทางจากเกาหลีเท่านั้น 

 • การเปลี่ยนแปลงพร้อมค่าธรรมเนียมการจองใหม่ KRW60,000 ต่อผู้โดยสารแต่ละคน ต่อแต่ละส่วนของเที่ยวบิน
 • ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัว KRW60,000
 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิก KRW60,000

 

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บต่อลูกค้าแต่ละราย ต่อตั๋วโดยสารแต่ละใบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

รายการบริการช่องทางการจัดการดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)บาท (THB)ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD)เยน (JPY)วอน (KRW)
การจองและการจองใหม่*ศูนย์บริการของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ไม่มี156055102,35022,600
การแก้ไขชื่อสําหรับตั๋วโดยสารที่ออกแล้ว**ศูนย์บริการ สํานักงานในเมืองประจำท้องถิ่น และสำนักงานประจำสนามบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ 350451,8151,5207,05067,800

* ใช้ได้กับการจองครั้งแรกหรือการเปลี่ยนแปลงวันที่/เวลาสําหรับเที่ยวบินของคุณเท่านั้น
* อนุญาตให้เปลี่ยนตั๋วโดยสารแบบมีการบินหลายส่วนบนตั๋วโดยสารเดียวกันต่อธุรกรรมแต่ละรายการ
* ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮ่องกง
**มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้กับการแก้ไขชื่อเล็กน้อยสําหรับบุคคลเดียวกันเท่านั้น สามารถแก้ไขชื่อได้สูงสุด 3 ตัวอักษรต่อผู้โดยสารต่อการจอง 

 

การจองใหม่และการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

 • ค่าโดยสาร ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จะถูกเรียกเก็บต่อผู้โดยสารแต่ละคน ต่อส่วนของเที่ยวบิน
 • ค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในปัจจุบันของเรา และเราอาจจะไม่สามารถรับประกันราคาได้จนกว่าการชําระเงินจะเสร็จสมบูรณ์
 • ค่าโดยสาร ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทาง
 • เมื่อกําหนดการเดินทางใหม่ส่งผลให้ค่าโดยสารสูงขึ้น จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารและภาษีด้วยเช่นกัน & หากกําหนดการเดินทางใหม่ของคุณส่งผลให้ค่าโดยสารต่ำลง จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง
 • ต้องทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน/วันที่/เวลาเดิมที่ออกตั๋วโดยสาร มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการไม่มาแสดงตัว
 • ไม่อนุญาตให้ซื้อตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทางกลับ ต้องทําการจองสําหรับทุกช่วงของการบิน
 • ในกรณีที่ไม่มาแสดงตัว จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจองใหม่ รวมถึงส่วนต่างของค่าโดยสารและภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการยกเลิก &

สําหรับตั๋วโดยสารที่มีต้นทางมาจากทุกประเทศ/พื้นที่ 

 • อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้โดยมีค่าใช้จ่าย
 • การเปลี่ยนแปลงพร้อมค่าธรรมเนียมการจองใหม่ HKD600 ต่อผู้โดยสารแต่ละคน ต่อแต่ละส่วนของเที่ยวบิน
 • ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัว HKD600
 • ตั๋วโดยสารจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ จะไม่มีการคืนเงินสําหรับ ค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ใช้ ภาษีที่ไม่ได้ใช้ที่เก็บจากค่าตั๋วโดยสารจะสามารถขอเงินคืนได้

สําหรับตั๋วโดยสารที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีเท่านั้น 

 • การเปลี่ยนแปลงพร้อมค่าธรรมเนียมการจองใหม่ KRW30,000 ต่อผู้โดยสารแต่ละคน ต่อแต่ละส่วนของเที่ยวบิน
 • ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัว KRW60,000
 • ค่าธรรมเนียมการยกเลิก KRW60,000

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บต่อลูกค้าแต่ละราย ต่อตั๋วโดยสารแต่ละใบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

รายการบริการช่องทางการจัดการดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)บาท (THB)ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD)เยน (JPY)วอน (KRW)
การจองและการจองใหม่*ศูนย์บริการของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ไม่มี156055102,35022,600
การแก้ไขชื่อสําหรับตั๋วโดยสารที่ออกแล้ว**ศูนย์บริการ สํานักงานในเมืองประจำท้องถิ่น และสำนักงานประจำสนามบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ 350451,8151,5207,05067,800

* ใช้ได้กับการจองครั้งแรกหรือการเปลี่ยนแปลงวันที่/เวลาสําหรับเที่ยวบินของคุณเท่านั้น
* อนุญาตให้เปลี่ยนตั๋วโดยสารแบบมีการบินหลายส่วนบนตั๋วโดยสารเดียวกันต่อธุรกรรมแต่ละรายการ
* ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮ่องกง
**มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้กับการแก้ไขชื่อเล็กน้อยสําหรับบุคคลเดียวกันเท่านั้น สามารถแก้ไขชื่อได้สูงสุด 3 ตัวอักษรต่อผู้โดยสารต่อการจอง 

 

การจองใหม่และการยกเลิก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป 

 • ค่าโดยสาร ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม จะถูกเรียกเก็บต่อผู้โดยสารแต่ละคน ต่อส่วนของเที่ยวบิน
 • ค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการในปัจจุบันของเรา และเราอาจจะไม่สามารถรับประกันราคาได้จนกว่าการชําระเงินจะเสร็จสมบูรณ์
 • ค่าโดยสาร ภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนเส้นทาง
 • เมื่อกําหนดการเดินทางใหม่ส่งผลให้ค่าโดยสารสูงขึ้น จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างค่าโดยสารและภาษีด้วยเช่นกัน & หากกําหนดการเดินทางใหม่ของคุณส่งผลให้ค่าโดยสารต่ำลง จะไม่มีการคืนเงินส่วนต่าง
 • ต้องทําการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบิน/วันที่/เวลาเดิมที่ออกตั๋วโดยสาร มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการไม่มาแสดงตัว
 • ไม่อนุญาตให้ซื้อตั๋วโดยสารแบบไม่ระบุวันเดินทางกลับ ต้องทําการจองสําหรับทุกช่วงของการบิน
 • ในกรณีที่ไม่มาแสดงตัว จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัวเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการจองใหม่ รวมถึงส่วนต่างของค่าโดยสารและภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าธรรมเนียมการยกเลิก &

สําหรับตั๋วโดยสารที่มีต้นทางจากทุกประเทศ/พื้นที่ ยกเว้นที่ระบุไว้ด้านล่าง 

 • อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัว HKD600
 • ตั๋วโดยสารจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ จะไม่มีการคืนเงินสําหรับค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ไม่ได้ใช้ ภาษีที่ไม่ได้ใช้ที่เก็บจากค่าตั๋วโดยสารจะสามารถขอเงินคืนได้

สําหรับตั๋วโดยสารที่มีต้นทางจากประเทศเกาหลีเท่านั้น 

 • อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมการไม่มาแสดงตัว KRW60,000
 • อนุญาตให้ยกเลิกได้โดยมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก KRW30,000

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บต่อลูกค้าแต่ละราย ต่อตั๋วโดยสารแต่ละใบ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

รายการบริการช่องทางการจัดการดอลลาร์ฮ่องกง (HKD)ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)บาท (THB)ดอลลาร์ไต้หวัน (TWD)เยน (JPY)วอน (KRW)
การจองและการจองใหม่*ศูนย์บริการของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ไม่มี156055102,35022,600
การแก้ไขชื่อสําหรับตั๋วโดยสารที่ออกแล้ว**ศูนย์บริการ สํานักงานในเมืองประจำท้องถิ่น และสำนักงานประจำสนามบินของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ 350451,8151,5207,05067,800

* ใช้ได้กับการจองครั้งแรกหรือการเปลี่ยนแปลงวันที่/เวลาสําหรับเที่ยวบินของคุณเท่านั้น
* อนุญาตให้เปลี่ยนตั๋วโดยสารแบบมีการบินหลายส่วนบนตั๋วโดยสารเดียวกันต่อธุรกรรมแต่ละรายการ
* ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากฮ่องกง
**มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและบังคับใช้กับการแก้ไขชื่อเล็กน้อยสําหรับบุคคลเดียวกันเท่านั้น สามารถแก้ไขชื่อได้สูงสุด 3 ตัวอักษรต่อผู้โดยสารต่อการจอง