จัดการการจอง

จัดการการจอง

คุณสามารถเรียกดูข้อมูลการจองของคุณผ่านบริการจัดการการจอง หากคุณซื้อตั๋วโดยสารผ่านเว็บไซต์ทางการของเรา และผู้โดยสารที่ออกตั๋วโดยสารทั้งหมดสามารถเพิ่มบริการพิเศษ เช่น การสั่งซื้อที่นั่งล่วงหน้า การสั่งซื้อสัมภาระล่วงหน้า และการสั่งซื้ออาหารล่วงหน้า