ค่าโดยสารสําหรับเด็กและทารก

การเดินทางพร้อมกับทารก

เรายินดีให้ผู้โดยสารที่เป็นทารกเดินทางไปกับ Greater Bay Airlines หากมีอายุครบ 7 วันหลังคลอดเป็นต้นไป  โปรดทราบ:

  • ทารกต้องมีอายุต่ำกว่า 2 ปีตลอดกําหนดการเดินทางที่จองไว้
  • ผู้โดยสารที่เป็นทารกทุกคนจะต้องเดินทางพร้อมกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป


ตัวเลือกค่าโดยสาร

 

ทารกที่ไม่ต้องใช้ที่นั่ง (นั่งบนตักของผู้ใหญ่)

ทารกที่ต้องใช้ที่นั่ง 

การเดินทางจากญี่ปุ่นจะมีค่าธรรมเนียม  JPY5200 เยนต่อแต่ละส่วนของเที่ยวบิน

การเดินทางที่ออกเดินทางจากจุดหมายปลายทางอื่น ๆ จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม HKD260 ต่อแต่ละส่วนของเที่ยวบิน

ค่าโดยสารสําหรับผู้ใหญ่จะเรียกเก็บในอัตราปกติ


สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นทารก โปรดดูที่หน้าผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ

 

 

การเดินทางพร้อมกับเด็ก (อายุ 2 ถึง 12 ปี)

เด็กที่เดินทางกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์ จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และซื้อตั๋วโดยสารในราคาสําหรับผู้ใหญ่ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้โดยสารที่เป็นเด็ก โปรดดูที่หน้าผู้โดยสารที่มีความต้องการพิเศษ