ข้อจํากัดและข้อกําหนดในการเดินทาง

ข้อจํากัดและข้อกําหนดในการเดินทางสําหรับผู้โดยสาร

หน้านี้จะแสดงข้อมูลเว็บไซต์ของรัฐบาลและหน่วยงานที่มีอํานาจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คุณรับทราบข้อจํากัดและข้อกําหนดในการเดินทางล่าสุดของประเทศปลายทางของคุณ

นอกจากนี้ พนักงานของเราจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันคุณสมบัติของคุณในการเดินทาง

 

การเดินทางไปยังหรือเปลี่ยนเครื่องที่ ฮ่องกง:

โปรดตรวจสอบข้อจํากัดและข้อกําหนดในการเดินทางล่าสุดของ ฮ่องกง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางได้

 

การเดินทางไปยัง ประเทศไทย:

เราแนะนําให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ทางการต่อไปนี้ เพื่อศึกษาข้อจํากัดและข้อกําหนดในการเดินทางที่เกี่ยวข้อง:

 

การเดินทางไปยัง นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น:

เราแนะนําให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ทางการต่อไปนี้ เพื่อศึกษาข้อจํากัดและข้อกําหนดในการเดินทางที่เกี่ยวข้อง:

 

การเดินทางไปยัง โซล อินชอน:

เราแนะนําให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ทางการต่อไปนี้ เพื่อศึกษาข้อจํากัดและข้อกําหนดในการเดินทางที่เกี่ยวข้อง:

การเดินทางไปยังไต้หวัน:

ขอแนะนําให้ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการต่อไปนี้เพื่อกรอกบัตร E-Arrival ก่อนเดินทางมาถึง:

Nia(Taiwan) New Webacard (immigration.gov.tw)