01/11/2023 00:00 GMT+8:00

ระงับการให้บริการการซื้อที่นั่งล่วงหน้าชั่วคราว

เราขอแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากเราได้ทำการอัปเดตเพื่อบํารุงรักษาระบบ เราจึงจะระงับบริการการซื้อที่นั่งล่วงหน้าชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 7-30 พฤศจิกายน 2023

ในระหว่างช่วงเวลานี้ คุณจะไม่สามารถทำการจองหรือซื้อที่นั่งล่วงหน้าได้สําหรับเที่ยวบินของคุณผ่านทางเว็บไซต์ทางการของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ อย่างไรก็ตาม สําหรับวันเดินทางตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2023 ถึง 3 ธันวาคม 2023 โปรดทราบว่าตัวเลือกสำหรับการซื้อที่นั่งล่วงหน้าจะยังคงมีให้บริการผ่านทางศูนย์บริการ โดยขึ้นอยู่กับการมีที่นั่งว่าง สําหรับวันเดินทางอื่น ๆ บริการการซื้อที่นั่งล่วงหน้าบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการจะกลับมาให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 เป็นต้นไป

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดจากการระงับบริการนี้ชั่วคราวและขอขอบคุณที่เข้าใจ  หากคุณมีคําถามหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการของเรา ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเรามาอย่างต่อเนื่องและอดทนรอ!