สัมภาระ

สัมภาระพกพา

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระพกพาที่อนุญาตของเรา โปรดไปที่หน้าสัมภาระพกพาของเรา

นโยบายเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอิน

โปรดดูที่หน้าสัมภาระเช็คอินของเรา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอินที่อนุญาต

อุปกรณ์กีฬา

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

อุปกรณ์กีฬาไม่ถือว่าเป็นสัมภาระที่โหลดได้ฟรี คุณสามารถโหลดอุปกรณ์กีฬาของคุณเป็นส่วนหนึ่งของสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระส่วนเกินที่อนุญาต โดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ หากอุปกรณ์กีฬาของคุณมีน้ำหนักเกินสัมภาระที่อนุญาต อัตราค่าน้ำหนักจะมีผลบังคับใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอื่น ๆ โปรดดูที่สัมภาระพิเศษ – อุปกรณ์กีฬาสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องดนตรี

หากคุณต้องการเดินทางพร้อมกับเครื่องดนตรีของคุณ โปรดดูที่หน้าสัมภาระพิเศษ - เครื่องดนตรีของเราสําหรับรายละเอียด

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

คุณสามารถพกพาเครื่องดนตรีเป็นสัมภาระพกพาหรือสัมภาระเช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับขนาดและรูปทรงของเครื่องดนตรี สำหรับเครื่องดนตรีในลักษณะของสัมภาระพกพา คุณต้องใส่ไว้ในกล่องป้องกันที่สามารถจัดเก็บได้อย่างเหมาะสมในช่องเก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า โปรดไปที่หน้าสัมภาระพิเศษ - เครื่องพิเศษ สำหรับรายละเอียด

สัมภาระขาดหาย & สูญหาย (รวมถึงสัมภาระพกพา)

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

โปรดติดต่อทีมบริการสัมภาระที่อยู่ใกล้กับสายพานลําเลียงกระเป๋าเพื่อยื่นกล่องสัมภาระที่ขาดหายไป

เราจะไม่เสนอค่าชดเชยใด ๆ สําหรับปัญหาสัมภาระล่าช้า เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้คุณซื้อประกันการเดินทางก่อนออกเดินทางเพื่อปกป้องตัวคุณเองในกรณีที่เกิดการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด

คุณสามารถติดต่อทีมบริการสัมภาระที่สนามบินที่คุณรายงานกรณีของคุณ โปรดดูรายละเอียดที่หน้าสัมภาระที่ล่าช้าและเสียหายของเรา

หากไม่สามารถระบุตำแหน่งของสัมภาระของคุณได้หลังจาก 14 วัน จะถือว่าเป็นสัมภาระที่ “สูญหาย”

หลังจากนั้น คุณสามารถส่งคําร้องเรียนกรณีเรื่องสัมภาระได้ โปรดติดต่อทีมบริการสัมภาระที่สนามบินเพื่อขอความช่วยเหลือ

คุณสามารถติดต่อทีมบริการสัมภาระที่สนามบินที่ท่านเดินทางถึงเพื่อขอความช่วยเหลือ

ผู้โดยสารที่เดินทางโดยการต่อเที่ยวบินกับสายการบินอื่นจะต้องรับสัมภาระเมื่อเดินทางมาถึง ผ่านด่านศุลกากร และเช็คอินสําหรับเที่ยวบินเชื่อมต่อ

นโยบายเกี่ยวกับการพกพาสินค้าปลอดภาษีขึ้นเครื่องจะเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับด้านศุลกากรของท้องถิ่น ข้อจํากัดของของเหลว สเปรย์ เจล และกฎหมายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการออกเดินทางและการขนส่ง

คุณอาจพกพายาขึ้นเครื่องบินได้ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณมีใบรับรองแพทย์และมีการติดฉลากยาอย่างถูกต้อง โปรดดูรายละเอียดที่หน้าความช่วยเหลือทางการแพทย์ของเรา

สําหรับน้ำมันที่ไม่ได้บรรจุหีบห่อ โปรดดูที่นโยบายของเหลว สเปรย์ และเจล & ผงของเรา

สําหรับสเปรย์แต่งผมและสเปรย์จัดแต่งทรงผม โปรดดูนโยบายสินค้าอันตรายของเรา

ห้ามใช้ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้แบตเตอรี่ลิเทียม เช่น ล้อเลื่อน โซโลวีลเฮล โฮเวอร์บอร์ด และเซกเวย์เป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระพกพาขึ้นเครื่อง โปรดคลิกที่นี่สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับทารกสามารถนําเบาะนั่งนิรภัยเด็กหรือรถเข็นเด็กติดตัวไปเป็นสัมภาระเช็คอินได้ฟรีสำหรับทารกแต่ละคน โปรดดูรายละเอียดที่หน้าการเดินทางพร้อมกับทารก สำหรับรายละเอียด